☰ Екология

 


 • Компютърна лаборатория 8 (КЛ 8), корпус 3, ет.4Open or Close

  Компютърна лаборатория 8 разполага с:

  • Компютърна мрежа – 12 РС;

  • Проектор „BENQ” – 1 бр.;

  • Autodesk Map 6 – лицензен ГИС софтуер за работа в мрежа.

  • Mkad – лицензен софтуер за работа в мрежа.

  Лабораторията е предназначена за провеждане на лекции и упражнения по: Цифрова обработка на изображения, CAD системи, Дистанционни методи, Регулации и вертикално планиране, Геодезични мрежи, Приложение на GPS в геодезията.

 • Компютърна лаборатория 423 – Лаборатория по дигитална ФотограметрияOpen or Close

  Лабораторията разполага с:

  • Компютърна мрежа – 13 РС с интернет Wi-Fi;

  • Проектор „BENQ” – 1 бр.;

  • Рутер „TP – LINK” – 1 бр.;

  • Плотер HP Designjet 510-А0;

  • Скенер А4;

  • Принтер;

  • MKAD for Windows – лицензен софтуер за работа в мрежа.

  • ERDAS – лицензен фотограметричен софтуер в състав: ER Viewer, ER Mapper, IMAGINE, LPS за 5 работни места.

  • Trimble Business Centre – лицензен софтуер за работа в мрежа за 10 работни места.

  Лабораторията е предназначена за провеждане на лекции и упражнения по: Фотограметрия, Кадастър, Изравнение на геодезични мрежи, Изравнение на GPS мрежи, Геодезия, Картография, Математическа обработка на геодезическите измервания.

 • Компютърна лаборатория „Географски информационни системи” (зала С3) Open or Close

  • Компютърна мрежа – 13 РС с интернет Wi-Fi;

  • Проектор „BENQ” – 1 бр.;

  • Рутер „TP – LINK” – 1 бр.;

  • Плотер „Роланд“, формат A0;

  • Скенер А4;

  • ARC GIS – лицензен ГИС софтуер за работа в мрежа.

  • ГИС – Карта 2011 на КБ „Панорама” - лицензен софтуер за 5 работни места.

  • MKAD – лицензен софтуер за работа в мрежа. Това е система за кадастър на населени места. Представлява автоматизирана картографска и кадастрална система за персонален компютър. Тя е предназначена за създаване и поддържане на цифрови модели на кадастрални карти, кадастрални и регулационни планове, планове на подземни проводи и лесоустройствени проекти.

  Лабораторията е предназначена за провеждане на лекции и упражнения по дисциплините: Геодезия, Кадастър, Картография, Географски Информационни Системи.

                            Konstantin Preslavsky University of Shumen | 2018 © 115, Universitetska Str., 9700 Shumen, Bulgaria, +359 54 830 495