☰ Екология

 


 • Компютърна лаборатория 513 (методи за безразрушителен контрол), корпус 3, ет.5Open or Close

  Оборудване: 15 работни места. Възможности: Ултразвуков контрол и вибрационна диагностика на линейно ниво; контрол с проникващи течности (пенитратен контрол); визуалнооптичен и магнитнопрахов метод за контрол на заваръчни съединения; термографски метод и ултразвукова дебелометрия

 • Компютърна лаборатория C6, "Симулационно моделиранe и Инженерна логистика"Open or Close

  Оборудване: 25 – работни места за чертани по Инженерна графика и 12 бр. компютри за компютърно чертане и работа по електронното обучение. Intel Dual Core 5 GHz; 4 GB DDR3; 500 GB Възможности: Симулационно моделиране на логистични системи; моделиране и симулиране на обработката на ротационно-симетрични детайли; симулиране на обработката на призматични корпусни детайли

 • Лаборатория C4, "Метрология, оптика и лазерни системи"Open or Close

  Оборудване: 15 работни места оборудвани с измервателни средства и оптични уреди. Възможности: измерване с различна точност на линейни и ъглови размери; изучаване на оптикоелектронни прибори.

 • Лаборатория "Производствени технологии"Open or Close

  Оборудване 25 работни места. Възможности: изпитване на твърдост (Рокуел-Бринел); термична обработка (закаляване, отвръщане, отливане); демонстрация на режимите на рязане и фрезоване; измерване на линейни и ъглови величини, отчитане параметрите на резби; отчитане и построяване на статични и динамични характеристики на повдигателни механизми.

                            Konstantin Preslavsky University of Shumen | 2018 © 115, Universitetska Str., 9700 Shumen, Bulgaria, +359 54 830 495