☰ Екология

 


  • Лаборатория "Интерактивна система за сигурност" - D5, учебен комплекс "D"Open or Close


    Специализираната лаборатория - D5 – "Интерактивна система за сигурност" е създадена с цел да се обезпечи прилагането на съвременните методи и форми за обучение на студентите за използване на леко стрелково оръжие, във всички образователно-квалификационни степени по специалност „Системи за сигурност” от професионално направление 9.1. Национална сигурност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Тренажорната система се състои от симулатор, базиран на високотехнологичен компютър, даващ възможност за работа с различни системи леко стрелкови оръжия и тренировъчни програми, осигуряваща повишаване качеството на подготовка на студентите при ограничени ресурси за провеждане на учебните задачи. Интерактивна система за сигурност поставя обучаемите сред високотехнологично мултимедийно обкръжение с качествено цифрово изображение, действие на голям екран и реалистично пространствено озвучаване. Симулаторът пресъздава критични моменти и несигурността в реалните оперативни ситуации като внезапна преценка, потенциално смъртоносни грешки, нерешителност, внезапен страх, недостатъчно разбиране на положението, изненадваща атака, премигване и др. Специализираната лаборатория използва симулациите в обучението на студентите по практическото усвояване на адекватно имитиране на различни условия на обстановката, при която се развиват действията и възможност за вземане на решение от обучаемите в “реално време”. Обучението се провежда при моделиране на сложни атмосферни условия, многообразие на цели, релеф, разстояние на стрелбата и способи за поразяване на целите.

  • Лаборатория "Ситуационен център за управление на кризи" - D4, учебен комплекс "D"Open or Close
  • Компютърна лаборатория 510, корпус 1, ет.5Open or Close
  • Зала C1 (кабинет по интегрирана система за сигурност), Учебен комплекс "C"Open or Close
                            Konstantin Preslavsky University of Shumen | 2018 © 115, Universitetska Str., 9700 Shumen, Bulgaria, +359 54 830 495